Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel 1.0
Được tin cậy Tải về
1.1 MB

Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel 1.0

Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel là một Civil Engineering Software
Bình chọn của bạn:
Phiên bản mới nhất:
Công ty phát triển:
Bending Schedule
Screenshots
1 / 2
Giải thưởng (1)
Show all awards
Software Informer Virus Free award
Shareware
Được tin cậy Tải về
1.1 MB

Thanh bending schedule dùng để liên lạc được thiết kế theo yêu cầu của viện binh đến ngay thép cho fabricator và hành quyết đội và liệt kê sức nặng của mỗi cỡ thép. Đó là một danh sách của viện binh đến ngay song sắt thép, điều đó bao gồm cỡ và số điện thoại của quán bar, cắt hết chiều dài của quán bar, nặng của thép và một họa đại diện cho loại hình dạng của bar bị cong. Nói chung, kỹ sư dn dụng người quen trong RCC cấu trúc đang làm việc để chuẩn bị Rebar bending schedule. Khi so sánh với chung số đưa offs, chuẩn bị Rebar lịch cần excessive thời gian cho calculation. Những tính toán bao gồm cắt chiều dài, luận của cúi thừa nhận là trong cắt chiều dài và tổng trọng lượng của mỗi cỡ riêng. Cài nào bỏ sót mục hay revisions trong phòng khách có thể dẫn tới những yêu cầu vốn có tính toán và uống nhiều thời gian.

Bình luận

5 stars
25
4 stars
5
3 stars
5
2 stars
2
1 stars
5
User

Bình chọn của bạn: